Webinars over inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

10 aug 2020 | Leerkrachten, Professionals, Schoolleiders

Op vrijdag 14 en 21 augustus geven deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam) verschillende webinars over inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Zij zijn door NRO en OCW gevraagd om een inventarisatie te maken van de eerste subsidieaanvragen en, op basis van een korte literatuurreview, de verwachte effectiviteit hiervan in kaart te brengen. De webinars worden georganiseerd in het kader van de COVID-19 subsidieregeling van het ministerie van OCW. Tijdens de webinars wordt per sector (PO/VVE, VO, MBO) een overzicht gepresenteerd van programma’s die al georganiseerd worden, en wat er vanuit de wetenschap bekend is over de effectiviteit van verschillende typen programma’s waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Tijdens de webinars is ruimte voor vragen en het uitwisselen van ideeën.

Hier kunt u zich aanmelden voor de webinars. De webinars (van een uur) worden opgenomen om ze beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden die niet deel kunnen nemen. Daarnaast wordt het rapport gepubliceerd met de onderzoeksbevindingen.

Hier vindt u handouts van de webinars voor PO/VVE, VO en MBO.