Consensus over onderwijs-achterstandenbeleid

Wat kunnen scholen het beste doen om achterstandsleerlingen te ondersteunen? LEARN! doet onderzoek naar de consensus over dit thema.

Aandacht voor ongelijkheid in het onderwijs

Ongelijkheid in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht. Dat je kansen, als kind, afhangen van de achtergrond van je ouders is ongewenst en tegelijk de pijnlijke waarheid in het Nederlandse onderwijs. Om deze ongelijkheid tegen te gaan is er het zogenaamde “onderwijsachterstandenbeleid”.  Scholen met veel risicoleerlingen krijgen meer middelen dan scholen met een meer bevoorrechte populatie. Die scholen moeten dat geld vervolgens op zinnige, het liefst “evidence-informed”, wijze uitgeven.

Maar zijn we het wel eens over hoe deze scholen dat geld het beste kunnen inzetten? Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen in hoeverre er consensus is over wat scholen het beste kunnen doen om achterstandsleerlingen te ondersteunen.

Twee deelonderzoeken

Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. Het hoofdonderzoek is een zogenaamde vignettenstudie. We beschrijven drie typische scholen met veel achterstandsleerlingen, en vragen aan deelnemers te kiezen waar deze drie scholen in moeten investeren.

We onderzoeken of deze groepen het eens zijn over wat elk van de drie scholen moet doen, en even belangrijk, of de deelnemers binnen de groepen wel consensus hebben.

Voor het tweede deelonderzoek worden er focusgroepen georganiseerd waarvoor deelnemers van de vignettenstudie zich kunnen opgeven. Tijdens deze focusgroepen kunnen de ideeën en argumenten van de deelnemers met elkaar worden besproken.

We zoeken deelnemers aan ons onderzoek. Doet u mee?

We zijn op zoek naar drie soorten deelnemers:

Experts vanuit de schoolpraktijk (zoals schoolleiders, beleidsmedewerkers, intern begeleiders, leerkrachten)

Wetenschappelijk experts

Beleidsmakers op dit thema

Onderzoeksmethode

We gebruiken het programma Qualtrics voor het verzamelen van de gegevens. Na afloop van het onderzoek worden ze opgeslagen op VU-servers en verwijderd uit Qualtrics. In lijn met onze verplichtingen worden gegevens tien jaar bewaard. We delen multiple-choice antwoorden met andere onderzoekers vanuit de zogenaamde FAIR-principes, maar niet open antwoorden wegens risico dat een antwoord van een respondent toch een indicatie van hun identiteit bevat.

Wilt u meedoen? Dat kan door op de link te klikken. Aan het eind kunt u zich opgeven om op de hoogte gehouden te worden van de resultaten.

Meer informatie? K.I. Dibbets, k.i.dibbets@student.vu.nl of prof Martijn Meeter, m.meeter@vu.nl