effectiviteit programma’s

Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, hoe effectief zijn die? LEARN! en ROA doen gezamenlijk onderzoek om dit vraagstuk te beantwoorden.

Studie naar de effecten van programma’s

Een team van onderzoekers van LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam) en het ROA (Universiteit Maastricht) onderzoekt, de effectiviteit van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in VVE, primair en voortgezet onderwijs.

Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van OCW en de NRO. Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies voor PO, VVE en VO, met een totale looptijd van oktober 2020 tot september 2022.

u

Wat zijn de effecten op de cognitieve leerprestaties van deelnemende leerlingen?

u

Wat zijn de effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals het welbevinden, het zelfvertrouwen en de sociale competenties?

u

Wat zijn de werkzame elementen in de programma's?

u

Welke lessen extraheren we voor andere onderwijsinstellingen?

Informatie voor deelnemende scholen

Studie VVE

Informatie over de opzet van de studie naar de effectiviteit van de inhaal- en ondersteunings-programma’s in vroegschoolse educatie.

>>> Lees verder

Studie PO

Informatie over de opzet van de studie naar de effectiviteit van de inhaal- en ondersteunings-programma’s in het primair onderwijs.

>>> Lees verder

Studie VO

Informatie over de opzet van de studie naar de effectiviteit van de inhaal- en ondersteunings-programma’s in het voortgezet onderwijs.

>>> Lees verder

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen voorbeelden van inhaal- en ondersteunings-programms’s op scholen.

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met een van onze onderzoekers.