Opzet van het onderzoek 

VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Lees hier wat het onderzoek betekent voor deelnemende instellingen in VVE en wat de vier deelstudies inhouden.

Informatie voor deelnemende instellingen

Wilt u deelnemen aan ons onderzoek? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar: inhaal.fgb@vu.nl

Wanneer u deelneemt aan het onderzoek ontvangt u een rapport met instellingspecifieke bevindingen. Hierbij wordt met name ingegaan op de effectiviteit van uw inhaal- en ondersteuningsprogramma op cognitieve prestaties, welbevinden, zelfvertrouwen en sociale competenties.

U kunt deze rapportage gebruiken voor de verantwoording over de besteding van de ontvangen subsidie.

Deelname aan het onderzoek betekent:

A

Korte vragenlijst over uw inhaalprogramma en welke instrumenten uw instelling gebruikt om de ontwikkeling van peuters in kaart te brengen.

A

Kwantitatieve meting waarbij wij het effect van de inhaalprogramma’s op de ontwikkeling van de betrokken peuters in uw instelling in kaart brengen

A

Kwalitatieve case studie naar de werkzame elementen en effecten van uw programma, inclusief effecten op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters

Vier deelstudies bij VVE

\

Deelstudie 1

Analyse van de programma’s

Vragenlijst naar het type programma en de instrumenten om ontwikkeling te meten.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 2

Kwantitatieve analyse

Kwantitatieve analyse van naar de effectiviteit op de ontwikkeling bij peuters.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 3

Kwalitatieve case studies

Kwalitatieve case studies bij 2 instellingen naar de werkzame elementen van de programma’s. 

>>> Lees meer

\

Deelstudie 4

Kwantitatieve meting

Online vragenlijst voor medewerkers over de gevolgen voor sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het PO/VVE onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek PO/VO

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in primair en voortgezet onderwijs?