Onderzoek naar IOP’s

RESULTATEN

Lees hier de resultaten van de studies naar de effecten van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Effecten van inhaalprogramma’s op leergroei in het PO

Veel scholen hebben in het schooljaar 2020-2021 gebruik gemaakt van de subsidie voor IOP’s voor het PO. Een deel van deze scholen heeft deelgenomen aan onderzoek naar effecten van deze inhaalprogramma’s op de leergroei van leerlingen op drie domeinen: begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde. In deze factsheet staan onze resultaten met een toelichting op het onderzoek.

Factsheet leergroei PO

In totaal zijn er voor 68.721 leerlingen gegevens van deelname aan inhaalprogramma’s en leergroei beschikbaar voor leerlingen uit het primair onderwijs. Deze factsheet geeft een overzicht van de resultaten van dit onderzoek.

Toelichting factsheet

Dit is een technische toelichting van Research Institute LEARN! en ROA op de factsheet die kijkt naar de leergroei van leerlingen in het primair onderwijs (PO) tijdens COVID-19 en de invloed van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (IOPs) hierop.

Eindrapport

Het ministerie heeft aan LEARN! en ROA gevraagd te onderzoeken of de inhaalprogramma’s inderdaad tot het inhalen van ontstane achterstanden leiden. Alle deelonderzoeken worden in dit rapport samengevat, en overkoepelende conclusies gedeeld. Daarbij ligt de focus op PO, VO en GO.

Effecten van inhaalprogramma’s op het sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden van leerlingen in het PO en VO

Veel scholen hebben in het schooljaar 2020-2021 gebruik gemaakt van de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (IOP) . Een deel van deze scholen hebben deelgenomen aan dit onderzoek naar effecten van IOPs op sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden. In deze factsheets vindt u onze resultaten voor PO en VO met een technische toelichting op het onderzoek.

Factsheet PO

Veel scholen hebben in het schooljaar 2020-2021 gebruik gemaakt van de subsidie voor IOP’s voor het PO. Een deel van deze scholen hebben deelgenomen aan dit onderzoek naar effecten van IOPs op sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden.

Factsheet VO

Veel scholen hebben in het schooljaar 2020-2021 gebruik gemaakt van de subsidie voor IOP’s voor het VO. Een deel van deze scholen heeft deelgenomen aan dit onderzoek naar effecten van IOP’s op sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden.

Toelichting factsheets

Dit is een technische toelichting op de twee factsheets van Research Institute LEARN! en ROA over het sociaal-emotioneel functioneren en schoolwelbevinden van leerlingen in het PO en VO in 2021, en de invloed van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

Organisatie van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Theory of change in PO en VO

In deze deelstudie is gekeken naar combinaties van programma’s, einddoelen, werkingsmechanismen en voorwaarden voor effectiviteit, om inzicht te krijgen in de theory of change die scholen hebben in hun keuze voor een bepaald programma.

Overzicht aanvragen programma’s 2e tranche

Dit rapport bevat de bevindingen van deelstudie 1 (PO/SO) en deelstudie A (VO) uit het NRO gefinancierde onderzoek naar inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020 – 2021 COVID-19.

Artikelen over resultaten