aanvragen 1e tranche en een literatuurreview naar de effectiviteit

15 aug 2020 | Inhaalprogramma’s, Professionals

Door de uitbraak van het coronavirus is het afgelopen schooljaar niet gelopen zoals alle voorgaande. Halverwege het jaar konden kinderen niet meer fysiek naar school en moest online onderwijs gevolgd worden. Achterstanden die hierdoor zijn ontstaan moeten worden ingehaald en hiervoor kunnen onderwijsinstellingen subsidies aanvragen bij het ministerie van onderwijs. Op dit moment worden er al 1550 aanvragen uitgevoerd en scholen hebben nog twee momenten om nieuwe aanvragen in te dienen. Onderzoeksinstituut LEARN! is door NRO en OCW gevraagd om een inventarisatie te maken van de eerste subsidieaanvragen en de verwachte effectiviteit hiervan in kaart te brengen.

Hier vindt u het literatuuroverzicht en een overzicht en de analyses van de aanvragen uit het eerste tijdvak van de subsidie.

Bekijk hier de webinars.

Hier vindt u handouts van de webinars voor PO/VVE, VO en MBO.