Inhaal-en ondersteuningsprogramma’s om leerachterstanden te remediëren: overzicht van aanvragen 1e tranche en een literatuurreview naar de effectiviteit

Inhaal-en ondersteuningsprogramma’s om leerachterstanden te remediëren: overzicht van aanvragen 1e tranche en een literatuurreview naar de effectiviteit

Inhaal-en ondersteuningsprogramma’s om leerachterstanden te remediëren: overzicht van aanvragen 1e tranche en een literatuurreview naar de effectiviteit Door de uitbraak van het coronavirus is het afgelopen schooljaar niet gelopen zoals alle voorgaande. Halverwege het...
Toetsen op afstand: hoe doe je dat…

Toetsen op afstand: hoe doe je dat…

Toetsen op afstand: hoe doe je dat… Nu de eindtoets basisonderwijs in het basisonderwijs en de centrale examens in het voortgezet onderwijs zijn geschrapt, missen we belangrijke informatie over het leerproces van leerlingen, en over wat zij thuis leren. Informatie die...