COVID-nieuws week van 27 april -1 mei

4 mei 2020 | Nieuws

Deze week vanwege de schoolvakantie een kort nieuwsbericht, o.a. met ervaringen uit Denemarken over het heropenen van scholen en de lessen die zij leerden: de noodzaak om ouders gerust te stellen door duidelijk te communiceren welke maatregelen er in de school worden genomen om verspreiding tegen te gaan, hoe leerlingen worden gedwongen zelfstandig te leren en te reflecteren op hun werk, het toezicht in Engeland op het schoolcurriculum en richtlijnen voor bewegingsonderwijs na heropening van de scholen.

 

Geruststellen van schoolpersoneel en ouders: het communiceren van genomen maatregelen (met beeldmateriaal) aan ouders

Scholen in Nederland mogen volgende week de deuren weer openen maar ouders en schoolpersoneel maken zich zorgen over hun eigen gezondheid. In een Kamerdebat van afgelopen woensdag pleitte minister Slob voor coulance voor leraren die liever niet voor de klas staan wegens zorgen over hun gezondheid en voor ouders die hun kind niet naar school willen sturen. Minister Slob adviseerde dat deze leraren moeten overleggen met de school over alternatieve opties zoals het verzorgen van thuisonderwijs.

In een artikel van TES wordt beschreven hoe scholen in Denemarken en China omgaan met zorgen van het schoolpersoneel en ouders. Zo kreeg het schoolpersoneel een dag voor de opening een rondleiding op school om op deze manier te laten zien welke genomen maatregelen zullen zorgen voor de veiligheid en gezondheid van het schoolpersoneel. Scholen hebben bijvoorbeeld door middel van tape de looprichting in de schoolcafetaria gemarkeerd om zo 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Om ouders te geruststellen heeft een school in Denemarken ouders via de e-mail voorzien van gedetailleerd uitleg over de genomen gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, met daarin foto’s van de nieuwe schoolinrichting omdat ouders het schoolgebouw niet in mogen. Aan gezinnen met gezondheidsproblemen is gecommuniceerd dat zij hun kinderen thuis mogen houden.

Hoe gaan kinderen om met de heropening van scholen?

Een directeur van een basisschool in Denemarken legt uit hoe kinderen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om hun werk te kunnen evalueren en beoordelen, aangezien docenten tijdens het werk niet kunnen meekijken met het kind. Als gevolg hiervan worden ze reflectiever en onafhankelijker. Zelfs bij kleinere taken zoals het openen van een waterfles die nu zonder hulp van een volwassene moet gebeuren.

Ofsted inspecties op scholen in Engeland

Tijdens een parlementaire hoorzitting maandag 27 april wed in Engeland hoofdinspecteur Amanda Spielman in een parlementaire (online) zitting bevraagd over 1) wanneer ze verwacht dat Ofsted weer toezicht op scholen gaat houden, 2) hoe inspecteurs scholen en leerkrachten kunnen ondersteunen tijdens de pandemie, 3) of de opschorting van toezicht op kinderen in opvang gevaarlijke situaties op levert, en 4) of ze verwacht dat de kloof tussen de minst achtergestelde en meest achtergestelde gebieden groter wordt als gevolg van COVID-19. Amanda Spielman antwoordde dat ze voor de zomer geen inspecties verwacht. Ze voegde eraan toe dat Ofsted wanneer de inspecties opnieuw beginnen, het onderwijs dat een school heeft gegeven tijdens COVID-19 niet zal beoordelen; het evalueren van de kwaliteit van thuisonderwijs en leren op afstand maakt geen deel uit van het wetgevende mandaat en het inspectiekader.

Ofsted-inspecteurs die nu meer tijd hebben, bieden hun diensten aan om scholen te helpen bij het begeleiden van leerlingen. Er is momenteel echter geen behoefte aan extra capaciteit vanuit de schoolsector. Een laatste punt betrof de hervatting van het toezicht en de vraag of het nieuwe toezichtkader scholen in staat stelt een goede doorstart te maken. Amanda Spielman antwoorrde dat het nieuwe kader, met een focus op het schoolcurriculum scholen juist in staat stelt om snel vast te stellen hoe ze het aanbod moeten aanpassen om achterstanden in te halen.

 (Lees hier het transcript van de parlementaire zitting van maandag 27 april)

Bewegingsonderwijs

De Nederlandse vakvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding (KVLO) heeft een protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld voor scholen die weer opengaan. In het protocol bewegingsonderwijs wordt beschreven dat de lessen in ieder geval tot 2 juni bij voorkeur buiten worden gegeven, om risico op verspreiding te verminderen. Als er geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs), dan worden er in een binnen-accommodatie (gymzaal/speellokaal) alleen matig-intensieve activiteiten verzorgd.

Bronnen:

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/

https://www.tes.com/news/coronanvirus-reopened-schools-show-new-normal

https://www.tes.com/news/what-it-denmarks-reopened-schools

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01750

https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/safely-back-to-school-after-coronavirus-closures

  

 

 

 

Bekijk ook informatie voor:

Meest recente blogs: