voorschoolse educatie 

Deelstudie 4

Lees hier wat we per deelstudie in VVE onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Welbevinden, zelfvertrouwen en sociale competenties

De vierde deelstudie gaat over de gevolgen van de programma’s voor het welbevinden, het zelfvertrouwen en de sociale competenties van de deelnemende leerlingen. Diverse longitudinale studies benadrukken het belang van sociaal-emotionele vaardigheden en positief welbevinden op school voor schoolsucces, ook al op jonge leeftijd.  

Bij de twee VVE instellingen die aan deelstudie 3 deelnemen bevragen we, middels een semi-gestructureerd interview, pedagogisch medewerkers of zij veranderingen in welbevinden en sociaal-emotioneel functioneren van de deelnemende kinderen hebben geobserveerd en of zij dit kunnen relateren aan (elementen van) het programma. Waar mogelijk vragen we de instelling om onderbouwing met observaties voorafgaand- en gedurende het programma, welke binnen VVE meestal onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk. Omdat in het VVE waarschijnlijk alle programma’s zijn gestart voor aanvang van dit project is een voor- en nameting naar verwachting niet mogelijk.

Andere deelstudies bij VVE

Deelstudie 1

Analyse programma’s

Vragenlijst naar het type programma en de instrumenten om ontwikkeling bij peuters te meten.

>>> Lees meer

Deelstudie 2

Kwantitatieve analyse

Kwantitatieve analyse naar de effectiviteit van instrumenten en data op de ontwikkeling bij peuters.

>>> Lees meer

Deelstudie 3

Kwalitatieve case studies

Kwalitatieve case studies bij 2 instellingen naar de werkzame elementen van de programma’s.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het PO/VVE onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek PO/VO

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in primair en voortgezet onderwijs?