voorschoolse educatie 

Deelstudie 2

Lees hier wat we per deelstudie in VVE onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Effectiviteit van programma’s

Deelstudie 2 bestaat uit een kwantitatieve analyse naar de effecten van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in het VVE.

We nemen contact op met een steekproef van 5 VVE-instellingen om te achterhalen of zij instrumenten en data hebben om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Deze gebruiken we voor een effectmeting.

Andere deelstudies bij VVE

Deelstudie 1

Analyse programma’s

Vragenlijst naar het type programma en de instrumenten om ontwikkeling bij peuters te meten.

>>> Lees meer

Deelstudie 3

Kwalitatieve case studies

Kwalitatieve case studies bij 2 instellingen naar de werkzame elementen van de programma’s.

>>> Lees meer

Deelstudie 4

Kwantitatieve meting

Online vragenlijst voor medewerkers over de gevolgen voor sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het PO/VVE onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek PO/VO

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in primair en voortgezet onderwijs?