voorschoolse educatie 

Deelstudie 1

Lees hier wat we per deelstudie in VVE onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Categoriseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

In de eerste deelstudie in het VVE brengen we eerst alle aanvragen in kaart met een documentanalyse. Gezien de beperkte informatie in de aanvragen sturen we alle 312 VVE instellingen die subsidie hebben ontvangen een aanvullende korte online vragenlijst. 

Hierin vragen we om kort te omschrijven:

  • Welk inhaalprogramma ze hebben ingezet (korte beschrijving van het doel, de ingezette methode en waarom ze verwachten dat het programma werkt);
  • Welke instrumenten zij gebruiken om de ontwikkeling van peuters in kaart te brengen;
  • Of ze bereid zijn om deel te nemen aan vervolgonderzoek.

Andere deelstudies bij VVE

Deelstudie 2

Kwantitatieve analyse

Kwantitatieve analyse naar de effectiviteit van instrumenten en data op de ontwikkeling bij peuters.

>>> Lees meer

Deelstudie 3

Kwalitatieve case studies

Kwalitatieve case studies bij 2 instellingen naar de werkzame elementen van de programma’s.

>>> Lees meer

Deelstudie 4

Kwantitatieve meting

Online vragenlijst voor medewerkers over de gevolgen voor sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het PO/VVE onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek PO/VO

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in primair en voortgezet onderwijs?