Voortgezet onderwijs

DEELSTUDIE B

Lees hier wat we per deelstudie in VO onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Effectiviteit van programma’s

Deelstudie B bestaat uit een kwantitatieve analyse van de effectiviteit van de programma’s middels data uit leerlingvolgsystemen (LVS). We vragen de scholen in de steekproef om hun LVS-data over te dragen aan het CBS. Dit betekent dat de data voor onderzoekers geanominiseerd in een veilige omgeving beschikbaar komt, en gekoppeld kan worden aan de gegevens beschikbaar in het Nederlands Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Voor scholen is de overdracht van LVS-data bewerkelijk, en het vraagt veel kennis om dit goed te doen. Daarom ondersteunen we deze inzet met onderzoeksassistenten, en begroten we per school anderhalve dag secretariële werkzaamheden om te ondersteunen bij het aanleveren van deze data. Ook dragen we de kosten die CBS rekent.

Andere deelstudies bij VO

\

Deelstudie A

Inventarisatie aanvragen

Analyse van de programma’s naar type interventie en werkzame elementen (steekproef van 500 scholen om achterliggende doelen en ideeën van de programma’s in kaart te brengen).

>>> Lees meer

\

Deelstudie C

Kwalitatieve case studies

Studie naar de implementatie van de programma’s (werkzame elementen en ‘theory of change’) in een steekproef van 30 scholen en het extraheren van lessen voor andere onderwijsorganisaties.

>>> Lees meer

\

Deelstudie D

Kwantitatieve meting van sociaal-emotionele ontwikkeling en uitkomsten

Online vragenlijst om de gevolgen van de programma’s voor het welbevinden, het zelfvertrouwen en de sociale competenties te meten.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het VO onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek PO/VVE

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in primair en voorschools onderwijs?