Primair onderwijs

Deelstudie 4

Lees hier wat we per deelstudie in PO onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Welbevinden, zelfvertrouwen en sociale competenties

De vierde deelstudie gaat over de gevolgen van de programma’s voor het welbevinden, het zelfvertrouwen en de sociale competenties van de deelnemende leerlingen. Diverse longitudinale studies benadrukken het belang van sociaal-emotionele vaardigheden en positief welbevinden op school voor schoolsucces, ook al op jonge leeftijd.

We nemen een online vragenlijst af bij alle ouders van een gestratificeerde steekproef van PO-scholen in de tweede tranche (100 scholen uit deelstudie 1, inclusief case studie scholen deelstudie 3 en alle scholen uit het Caraïbisch gebied). Metingen zijn voorafgaand en na het programma en worden ook bij ouders van leerlingen afgenomen die niet aan de programma’s hebben deelgenomen om het effect van de programma’s te kunnen vaststellen.

De online vragenlijst wordt vooraf (begin januari) en na afloop van het programma afgenomen.  Scholen ontvangen een link die zij versturen naar ouders. Ouders vullen vervolgens de online vragenlijst in namens hun kind. De vragenlijst meet motivatie (IMI; Deci & Ryan, 2000), academisch zelfconcept (CBSK schoolvaardigheden; Veerman et al., 2004), schoolwelbevinden (schoolvragenlijst; Smits & Voorst, 2006), en sociale acceptatie (PRIMA; Vandenberghe et al., 2011).

Andere deelstudies bij PO

\

Deelstudie 1

Inventarisatie aanvragen

Documentonderzoek en interviews naar het type interventie en de werkzame elementen.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 2

Kwantitatieve analyse

Kwantitatieve analyse van LVS-NCO-data en een survey naar de effectiviteit op de cognitieve leerprestaties.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 3

Kwalitatieve case studies

Kwalitatieve case studies om een beeld te krijgen van werkzame elementen van de programma’s.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het PO/VVE onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek VVE/VO

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in voorschools en voortgezet onderwijs?