voorschoolse educatie 

Deelstudie 3

Lees hier wat we per deelstudie in VVE onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Kwalitatieve case studies

In de derde deelstudie onderzoeken we de werkzame elementen en ‘theory of change’ van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in meer detail. Hiermee geven we inzicht in de condities en kenmerken van effectieve interventies. We gebruiken de inventarisatie in deelstudie 1 om een gestratificeerde steekproef te trekken van twee VVE-instellingen. Deze instellingen bevragen we allereerst in meer detail op hun ‘theory of change’; deze toetsen we vervolgens, naast een meer algemene bevraging van werkzame elementen van gekozen programma’s voor specifieke doelgroepen, in onze dataverzameling.

De specifieke dataverzameling hangt af van de looptijd en duur van de programma’s in geselecteerde scholen en VVE-instellingen, maar bestaat in ieder geval uit interviews met de (school-) leiding en de uitvoerders van de programma’s vooraf, tijdens en na afloop van het programma. Tijdens het programma doen we ook observaties, en tijdens en na afloop organiseren we een focusgroep met een panel van ouders en deelnemende kinderen. 

Andere deelstudies bij VVE

Deelstudie 1

Analyse programma’s

Vragenlijst naar het type programma en de instrumenten om ontwikkeling bij peuters te meten.

>>> Lees meer

Deelstudie 2

Kwantitatieve analyse

Kwantitatieve analyse naar de effectiviteit van instrumenten en data op de ontwikkeling bij peuters.

>>> Lees meer

Deelstudie 4

Kwantitatieve meting

Online vragenlijst voor medewerkers over de gevolgen voor sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het PO/VVE onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek PO/VO

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in primair en voortgezet onderwijs?