Primair onderwijs

Deelstudie 3

Lees hier wat we per deelstudie in PO onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Kwalitatieve case studies

In de derde deelstudie onderzoeken we de werkzame elementen en ‘theory of change’ van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in meer detail. We gebruiken de inventarisatie in deelstudie 1 om een gestratificeerde steekproef te trekken van 12 scholen. Deze scholen bevragen we allereerst in meer detail op hun ‘theory of change’; deze theory of change toetsen we, naast een meer algemene bevraging van werkzame elementen van gekozen programma’s voor specifieke doelgroepen, in onze dataverzameling.

De specifieke dataverzameling hangt af van de looptijd en duur van de programma’s in geselecteerde scholen, maar bestaat in ieder geval uit interviews met de (school-) leiding en de uitvoerders van de programma’s vooraf, tijdens en na afloop van het programma. Tijdens het programma doen we ook observaties, en tijdens en na afloop organiseren we een focusgroep met een panel van ouders en deelnemende kinderen.

Andere deelstudies bij PO

\

Deelstudie 1

Inventarisatie aanvragen

Documentonderzoek en interviews naar het type interventie en de werkzame elementen.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 2

Kwantitatieve analyse

Kwantitatieve analyse van LVS-NCO-data en een survey naar de effectiviteit op de cognitieve leerprestaties.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 4

Kwantitatieve meting

Online vragenlijst aan ouders over de gevolgen voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het PO/VVE onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek VVE/VO

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in voorschools en voortgezet onderwijs?