Primair onderwijs

Deelstudie 2

Lees hier wat we per deelstudie in PO onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Effectiviteit van programma’s

Deelstudie 2 bestaat uit een kwantitatieve analyse naar de effecten van de inhaal en ondersteuningsprogramma’s op leerprestaties waarbij gebruik wordt gemaakt van data uit het Nationaal Cohort Onderzoek (NCO). Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een voorziening voor goed onderwijsonderzoek met minimale inspanning van scholen – bestaande uit álle PO – en VO-scholen in Nederland (m.u.v. het Caribisch Gebied). Vanaf schooljaar 2020-21 wordt, wanneer scholen toestemming geven, data uit hun leerlingvolgsystemen (LVS) aan het NCO toegevoegd. Wij zullen alle scholen die in tranche 1 en 2 van de subsidieregeling zijn gefinancierd vragen om hiervoor toestemming te geven en bovendien in hun LVS aan te geven welke leerlingen deelnemen aan de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De informatie over de aangeboden inhaal- en ondersteuningsprogramma’s op schoolniveau uit de inventarisatie in deelstudie 1 koppelen we vervolgens aan de individuele leerling-gegevens van het NCO. Scholen die deelnemen krijgen als tegenprestatie een kort rapport over de effectiviteit van de ondersteuningsprogramma’s op de eigen school.

Andere deelstudies bij PO

\

Deelstudie 1

Inventarisatie aanvragen

Documentonderzoek en interviews naar het type interventie en de werkzame elementen.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 3

Kwalitatieve case studies

Kwalitatieve case studies om een beeld te krijgen van werkzame elementen van de programma’s.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 4

Kwantitatieve meting

Online vragenlijst aan ouders over de gevolgen voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het PO/VVE onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek VVE/VO

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in voorschools en voortgezet onderwijs?