Vraag en antwoord

Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan de antwoorden op veelgestelde vragen van deelnemende scholen of andere instanties. Heeft u vragen? Wellicht staat het antwoord hier al tussen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Vul dan het vragen formulier in. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden en de informatie toevoegen aan deze pagina.

Vragen van deelnemende scholen

Deelnameplicht

Zijn we als school verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek?

In de subsidieregeling van OCW staat dat scholen die middelen ontvangen uit de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s de verplichting hebben om mee te werken aan de evaluatie van de regeling. Dit onderzoek valt daar ook onder.

NB: Dit geldt niet voor het kwantitatieve deel (deelstudie 2 van het PO-onderzoek, B van VO). Omdat dit onderzoek overdracht van persoonsgegevens betreft die niet als zodanig in de regeling wordt benoemd, kan dit niet verplicht worden gesteld.

Is deelname ook verplicht voor VVE instellingen?

Ja, VVE instellingen zijn verplicht om deel te nemen aan alle onderdelen van het evaluatieonderzoek waarvoor zij uitgenodigd worden. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-29729.html)

Onze school heeft in de eerste tranche een subsidieaanvraag gedaan. Moeten wij ook deelnemen aan het onderzoek?

Het onderzoek is alleen uitgezet onder scholen die in tranche 2 een subsidieaanvraag hebben gedaan. Als uw school in de eerste tranche een aanvraag heeft ingediend, hoeft u dus niet mee te doen aan het onderzoek. Wanneer uw school zowel in de eerste als de tweede tranche een aanvraag heeft ingediend, doet u uiteraard wel mee.

Ik zie op de website staan dat deelname verplicht is, maar ik heb niks ontvangen?

Niet alle scholen die in tijdvak 2 subsidie hebben aangevraagd, doen mee aan alle deelstudies. U krijgt nog of u heeft al een mail ontvangen als u kunt deelnemen aan een deelstudie. 

Stel hier uw vraag

9 + 14 =